/ Projekt

X4 gör tidning med eget typsnitt


#4 är A4-gruppens oregelbundet utkommande tidning, varje nummer med sin unika grafiska form och typografi. Senaste numret är formgivet av X4:s Fredrik Söder. Resultatet är ett 100 sidor tjockt magasin i en form som är både lågmäld och kaxig.

Varje nummer av #4 formges med typsnitt av en utvald typograf, i det här fallet holländske Gerard Unger. All brödtext är satt i hans mest kända typsnitt Swift. Rubriktypsnittet är skapat av fragment som blev över när han ritade brödtexttypsnittet Amerigo 1986. Fragmenten blev till pusselbitar och ett nytt typsnitt växte fram och blev navet för tidningens grafiska form.

– Ibland behövs det inte mer än så för att kommunicera, både i ord och med hjälp av grafisk form. Med få distinkta element vill jag skapa en grafisk form som är stram men samtidigt levande. Begränsningarna blir till möjligheter och få element ger dessutom ett tydligt uttryck, berättar Fredrik Söder.

Totalt är det endast nio olika former som utgör ett helt alfabet, både i versaler och gemener. Fredrik kallar det nya typsnittet Neun.

Numret belönades med Svenska Publishing-priset och silver i Svenska Designpriset 2012.