/ Projekt

Mjölkens siffror i ny form

”Mera Mjölk” var ledorden när X4 fick uppdraget att formge Svensk Mjölks årsberättelse. Omslagets illustrerade statistik sammanfattar årets viktigaste händelser och ger en omedelbar översikt av svensk mjölknäring.

Branschorganisationen Svensk Mjölks årsberättelse ska stärka värdet av den inhemska mjölkproduktionen hos både bönder och beslutsfattare. Den ska även förmedla trender och utveckling i branschen.

Svensk Mjölk samlar in och sammanställer statistik inom flera områden, vilket X4 valde att lyfta fram grafiskt. Att visa statistik på omslaget ger både en sammanfattning och en omedelbar signal om innehållet.

Färgvalet utgår från Svensk Mjölks blå profilfärg och den vita färgen på omslaget ska omedelbart leda tankarna till mjölk. Omslaget är tryckt på en kartong som är avsedd för livsmedel och av återvunnet papper. Tryckfärgen är miljöanpassad och även den godkänd för livsmedelsförpackningar.

De stora svartvita bilderna på kor och mjölkens landskap förstärker känslan av en branschorganisation som verkar nära sina medlemmar, Sveriges mjölkbönder.

Formgivning: Fredrik Söder
Layout: X4 och Svensk Mjölk