ear
/ Nyhet

X4 formger lånekampanj för talböcker i mobil och dator

tisdag 12 juni 09:43

I höst startar Talboks- och punktskriftsbiblioteket en kampanj för lån av talböcker via mobil och dator. X4 har fått i uppdrag att ta fram en grafisk profil och kommunikationsplattform. Kampanjen syftar till att öka kännedomen om hur man på ett enkelt och flexibelt sätt kan låna och läsa talböcker.

Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB, är en statlig myndighet som tillhandahåller litteratur på olika medier till personer med läsnedsättning.

TAGGAT MED: