300x243awxt4
/ Nyhet

A + W + T + X = 4

måndag 8 oktober 14:57

Nu har X4 och våra systerföretag A4, W4 och T4 fått en ny gemensam grafisk profil. Resultatet är en tydligare visuell helhet och ett bredare användningsområde.

A4:s nuvarande logotyp har hängt med sedan bolaget grundades för över 20 år sedan. En distinkt symbol som gjort sitt jobb sedan dess. Under åren har A4-gruppen utökats med T4, som säljer typsnitt, webbyrån W4 och designbyrån X4. De fick logotyper som byggde på samma upplägg som A4:s röda fyrkant och vita bokstäver, men med olika färg på plattan.

Även om de olika logotyperna hade en gemensam form så fungerade de dåligt ihop och visade ingen tydlig koppling mellan bolagen. Allt fler uppdrag ledde också till att de olika bolagen jobbade mot en och samma kund. Det var dags att ta fram en ny, gemensam grafisk profil för alla bolag i koncernen.

Resultatet är en renodlad profil som tydliggör de enskilda bolagen samtidigt som den stärker deras gemenskap. Summan blir starkare än de enskilda delarna. Precis som samarbetet mellan de olika bolagen gör att AWTX4-koncernen kan erbjuda sina kunder något mer än de olika bolagen var för sig. De fyra bolagen arbetar tätt tillsammans med många kunder och detta avspeglas i den nya grafiska profilen.

Det finns en gemensam logotyp för alla bolag som kan plockas isär till de individuella. De färger som tidigare användes för de olika bolagen har ersatts av rött. Siffran 4 representerar företagsgruppen. Även namnet ändras i och med den nya grafiska profilen, det som tidigare kallats A4-gruppen kallar vi nu AWTX4.

Logotyperna är också basen för en grafisk värld som kan användas på alltifrån profilprodukter till inredning. Bokstäverna kan kombineras i olika konstellationer och mönster. De ger en extra dimension åt profilen som kan användas när man inte bara vill placera en logotyp i ena hörnet.